Si Inger Stevens ay ipinanganak sa Stockholm, Sweden. Si Inger Stevens ay Film Television at Stage Actress ayon sa propesyon, alamin ang mga nakakatuwang katotohanan, edad, taas, at higit pa.