Si Brittany Daniel ay ipinanganak sa Gainesville, Florida, Estados Unidos. Si Brittany Daniel ay Aktres, Producer ng TV ayon sa propesyon, alamin ang mga nakakatuwang katotohanan, edad, taas, at higit pa.